Legetøj

Ligesom alt andet legetøj børnene har med, så iagttager vi, hvordan legetøjet bliver brugt og om det er til gavn for børnegruppen.

Det nemmeste i verden ville være, at vi forbød det, men vi synes teknologisk legetøj er et godt stykke legetøj, og det er med til at udvikle børnene, så de kan håndtere fremtidens udfordringer. Vi er klar over, at det er et kontroversielt legetøj som vi voksne måske ikke har den samme forståelse for som fodbold, biler og Lego.

Vi har den regel, at der kun må spilles efter frugt. Det er ca. kl. 14.30. På dette tidspunkt har flere børn været gang med mange aktiviteter siden kl. 7.00-8.00 om morgenen, sammen med mange børn og voksne. Vi ser derfor at dette legetøj, kan for nogle børn være en god pause. Denne regel kender børnene og de overholder den uden problemer og konflikter.

Her i Børnehuset Søbæk har vi indført timeout. Det betyder at vi, i en kort eller lang periode, kan forbyde at medbringe og lege med et bestemt stykke legetøj. Eksempel vis kan der opstå for mange konflikter om et bestemt stykke legetøj, eks. slåskampe med sværd, og vi indfører derfor en timeout i en periode. Forældrene og børnene har selv ansvar for det legetøj som medbringes i Børnehuset Søbæk.

Omkring læring

Noget af det første man bemærker, når flere børn og unge sidder sammen ved en computer, er deres evne til at lære fra sig. Når en kyndig og en mindre kyndig spiller sidder sammen, spørger den mindre kyndige, og den mere erfarne fortæller, hvad der sker. Børn er utrolig gode til og glade for at forklare deres verden: "Se, når jeg trykker her, så får jeg den og den, og klikker jeg på den der, så samler jeg den der op." Den mindre kyndige kigger og nikker, suger det til sig og kan ved lejlighed selv prøve sig frem.

Omkring socialt samvær

Børn og unge bruger i høj grad computerspillet til at skabe et socialt netværk. At spille computerspil er en social samværsform og en anledning til at lege og være sammen. Der bliver talt og grinet sammen, når der spilles. Det er oftest sjovere at sidde i samme rum og spille sammen eller mod hinanden end at sidde derhjemme og spille alene med computeren som modstander.

Skrevet af ledelse august 2013. Vedtaget af Bestyrelsen 13. August 2015.

Til slut vil vi gøre opmærksom på, at hvis I som forældre synes Jeres børn spiller for meget på IT legetøj foreslår vi, at I indbyrdes laver en aftale om at jeres børn ikke skal have IT legetøj med. Det at sige nej til sine børn, skal følges op med en forklaring på hvorfor der bliver sagt nej, samt skal I som forældre huske på at kravene fra børnene kun bliver større når starter i SFO og skole. Her vil kravene være at få mobiltelefon, iPad, iPod, og computer m.m. med i skole.