DGI Bevægelse

DGI Bevægelsespolitik 2016.

 • Vi vil indrette en institution der udfordrer barnets sanser, og giver mulighed for bevægelse i alle rum og alle aktiviteter
 • Vi vil inddrage forældrene mest muligt i vores aktiviteter
 • Gennem bevægelse vil vi skabe livsglæde og livsduelighed hos alle børn værdigrundlag
 • R.E.A. – Respekt, Engagement, Autensitet
 • Det skal kunne ses, hver dag, i alle situationer

Vi vil styrke børns kendskab til deres egen krop, styrke fællesskabet, optimere trivsel og udvikling, samt styrke alle sanser. Ikke mindst, bliver man i godt humør, når man bevæger sig.

 • At man kan se en fremgang i det enkeltes barns kropskontrol
 • At det enkelte barn kan og tør prøve noget nyt
 • At huset er indrettet på en måde, så bevægelse er en del af hverdagens aktiviteter
 • At de voksne italesætter bevægelse på en positiv måde
 • At der hver dag er planlagte aktiviteter med fokus på bevægelse
 • Vi får materialer der understøtter vores vision, f.eks. klap-op-borde, måtter m.m. Hver stue har fået tildelt 5000 kr. til indkøb
 • I gennem billeder af barnet i dag, og billeder af næste skridt
 • Billeder og tekst på Facebook
 • Ved forældresamtaler
 • Gennemgang af aktiviteter på personalemøder
 • Bruge bevægelses aktiviteter ved vores kommende projekter
 • Gennemgang af huset for at se om det er indrettet med fokus på aktiviteter
 • Forankring og opfølgning
 • Fast punkt på dagsorden til personalemøder
 • Gennemgang af de enkelte børn på stuemøder

Forældre.