Sprogtest

Vi vil gerne gennemfører en sprog vurdering af alle børn.

Sprogvurderingsmaterialet kan anvendes til børn i aldersgruppen 3-6 år, og det er de sprogansvarlige i jeres barns dagtilbud, som vurderer børnene. Materialet er inddelt i to, de talesproglige færdigheder og de før skriftlige færdigheder. For de 3 årige er de før skriftlige færdigheder alene baseret på barnets lydlige opmærksomhed- det at kunne rime. For de 5 årige er det ud over den lydlige opmærksomhed også kendskabet til skriftsproget og bogstaverne i alfabetet, de bliver præcenteret for i de før skriftlige færdigheder.

Sprogvurderingen skal sikre, at vi giver barnet den rette støtte i forhold til dets sproglige udvikling.

Alle vil modtage en mail efter endt sprog vurdering, hvori hovedkonklusionen af testen vil fremgå. Hvis der er behov for en ekstra indsats vil i blive kontaktet af pædagogen på stuen.

Endvidere er der indført et nyt materiale for de 2 årige kaldet sprogtrappen. Dette er et internt arbejdsredskab til personalet. Dvs. Ikke en vurdering af barnet der nødvendigvis kræver inddragelse af forældrene.

Er I som forældre i tvivl eller har spørgsmål er i velkommen til at kontakte den sprogansvarlige.Charlotte Hogrefe

Afdelingsleder for vuggestuen, pædagog for Brumbasserne.

Camilla Johnsen

Pædagog, på barsel.

Sabrina

Pædagog, på barsel.