Projekter

I løbet af året har vi flere projekter, hvor alle børn og medarbejdere deltager på tværs af stuer og afdelinger.

Projekterne kan omhandle alt muligt, som vi synes kunne være spændende og børnene kunne have glæde af. Undervejs vil vi sørge for at emnerne ligger tæt op af vores læreplaner og Helsingør Kommunes visioner.

Igennem de sidste år har emnerne været:

 • Motion og Bevægelse
 • Hvad laver man i en by
 • Kartoffel
 • Indianere
 • Vi laver avis
 • Dyr og mad fra bondegården 

I efteråret 2019 var emnet: Vand og Vandkunst som udtryksform. Vi har en konsulent tilknyttet, som et par dage om ugen, giver børn og voksne inspiration til hvordan vand kan bruges på alle mulige og umulige måder.

Vi har desuden haft et samarbejde med Øresunds Akvariet.

 

Flere projekter

LegeKunst Logo

Hvad er LegeKunst?

LegeKunst er et landsdækkende løft til 0-6 års-området. Vi bygger bro og skaber møder mellem børn, dagplejere, pædagoger, dagtilbudsledere, forskere, studerende, undervisere, kunstnere og kulturformidlere.

LegeKunst bringer de yngste tættere på kunsten og kulturen og forsker i, hvad mødet med kunst, kultur og æstetiske processer i hverdagen betyder for børns leg og dannelse samt for de voksne omkring dem.

LegeKunst er samskabende praksis i et tæt samarbejde med pædagoguddannelsen og får således også indflydelse på kommende pædagogers hverdag.

Kernebegreber i LegeKunst

Leg, kunst og kreativitet er en vej til gode børneliv. I LegeKunst arbejder vi for mere leg, kunst og kreativitet i børns hverdag, fordi det fremmer børns dannelse, fællesskab og trivsel.

Gennem tætte samarbejder med pædagoguddannelserne, pædagoger og kunstnere i hele landet skaber vi ny pædagogisk praksis, hvor vi fremmer og skaber større kvalitet i børns leg og dannelse med udgangspunkt i kunst, kulturaktiviteter og -oplevelser.

Vi fokuserer i LegeKunst på kernebegreberne:

 • Leg
 • Dannelse
 • Kunst
 • Kultur
 • Æstetiske processer
 • Samskabelse