DGI bevægelses institution

DGI Bevægelsespolitik 2016

Vision

- Vi vil indrette en institution der udfordrer barnets sanser, og giver mulighed for bevægelse i alle rum og alle aktiviteter

- Vi vil inddrage forældrene mest muligt i vores aktiviteter

- Gennem bevægelse vil vi skabe livsglæde og livsduelighed hos alle børn Værdigrundlag

- R.E.A – Respekt, Engagement, Autensitet

- Og det skal kunne ses, hver dag, i alle situationer

Formål

- Vi vil styrke børns kendskab til deres egen krop, styrke fællesskabet, optimere trivsel og udvikling, samt styrke alle sanser.

- Og ikke mindst, bliver man i godt humør, når man bevæger sig

Succeskriterier

- At man kan se en fremgang i det enkeltes barns kropskontrol

- At det enkelte barn kan og tør prøve noget nyt

- At huset er indrettet på en måde, så bevægelse er en del af hverdagens aktiviteter

Indsatser

- At de voksne italesætter bevægelse på en positiv måde

- At der hver dag er planlagte aktiviteter med fokus på bevægelse

- Vi får materialer der understøtter vores vision, eks. klap op borde, måtter, måtter, m.m. Hver stue har fået tildelt 5000 kr. til indkøb.

Dokumentation og Evaluering.

- I gennem billeder af barnet i dag, og billeder af næste skridt - Billeder og tekst på Facebook - Ved forældresamtaler - Gennemgang af aktiviteter på personalemøder - Bruge bevægelses aktiviteter ved vores kommende projekter - Gennemgang af huset for at se om det er indrettet med fokus på aktiviteter Forankring og opfølgning - Fast punkt på dagsorden til personalemøder - Gennemgang af de enkelte børn på stuemøder

Samarbejdspartnere - forældre