Vores værdier

Medarbejderne i Børnehuset Søbæk er med til at gøre Helsingørs Kommune visioner og værdier til virkelighed 

Børnehuset Søbæk giver plads til at udfolde sig

 • Alle skal have mulighed for at tage ansvar for eget liv og udnytte egne evner. Vi skal i fællesskab hjælpe dem, der har brug for det. Der skal være plads til forskellighed og mangfoldighed. Vi arbejder med at inkludere alle børn, hvis det giver mening for det enkelte barn og deres forældre. 

Vores værdier

 • Værdierne udtrykker det, vi gerne vil stå for og kendes på vores kontakt med børn og forældre, og andre samarbejdspartnere. Vores værdier er: Autenticitet, respekt og engagement.  

Autentisk - man skal kunne have tillid til os

 • Vi står ved det vi gør, og man kan regne med det vi siger. Vi lægger stor vægt på kvalitet og ansvarlighed og tænker i helheder og sammenhænge. Vi møder forældre og hinanden med åbenhed. 

Respekt - alle skal have en god og ordentlig behandling

 • Vi sætter barnet i centrum med fokus på både muligheder og forventninger. Vi har et særligt ansvar for at sikre rummelighed og give plads til forskellighed. Vi respekterer andre menneskers ret til egne livsværdier, meninger og erfaringer. 

Engagement - den enkeltes indsats gør en forskel og vi skal gøre det endnu bedre

 • Vi engagerer os fagligt og personligt, og vi stræber efter at gøre en forskel. Vi arbejder målrettet og forsøger hele tiden at gøre det endnu bedre. Vi er fleksible og forandringsvillige og sætter pris på nye ideer og initiativer. 

Værdier direkte rettede mod børnene, og hvad vi forventer af de ansatte i Børnehuset Søbæk:

 • Være synlige og nærværende, og gøre deres bedste for at understøtte børnene i deres leg
 • Være omsorgsfulde og i stand til at se det enkelte barns potentiale og kompetencer
 • Give børnene udfordringer og oplevelser, som er tilpasset deres alder og udvikling
 • Give mulighed for sansemæssige, motorisk, sproglig og musisk/kreativ udvikling
 • Lære børnene at se på nye udfordringer
 • Lære børnene at vælge fra eller til
 • Hjælpe børnene i deres hverdag og stimulere dem, så de bliver opmærksomme på egne og andres behov.