Tværfagligt samarbejde (TF)

Vi har mange forskellige samarbejdspartnere både internt i Helsingør Kommune og eksternt. Det hedder tværfagligt forum, TF.

Hver måned har vi et formaliseret arbejdsmøde med talepædagoger, psykologer, familierådgiver, m.m. Her tager vi sager op, som vi umiddelbart ikke selv kan løse. Vi tager kun sager op, som forældrene har skrevet under på, og senere vil blive en del af. Alle løsningsforslag vil være i samarbejde med forældre. 

I kan se hvornår vi holder møde, om med hvem, lige  her:

 

Møde datoer i TF 2019-2020