Projekter

I løbet af året har vi 2 eller 3 mdr. projekter, hvor alle børn og medarbejdere deltager på tværs af stuer og afdelinger.

Projekterne kan omhandle alt muligt, som vi synes kunne være spændende og børnene have glæde af.

Undervejs vil vi sørge for at emnerne ligger tæt op af vores læreplaner og Helsingør Kommunes visioner.

Igennem de sidste år har emnerne været :

  • Motion og Bevægelse
  • Hvad laver man i en by
  • Kartoffel
  • Indianere
  • Vi laver avis
  • Dyr og mad fra bondegården 

I efteråret 2019 var emnet: Vand og Vandkunst som udtryksform. Vi har en konsulent tilknyttet, som et par dage om ugen, giver børn og voksne inspiration til hvordan vand kan bruges på alle mulige og umulige måder.

Vi har desuden haft et samarbejde med Øresunds akvariet

Flere projekter: i løbet af året vil den enkelte stue tage emner op, som passer netop til deres børnegruppe. Det kunne være, venskaber, skolegruppe, fri for mobberi m.m. Der vil ligeledes være aldersopdelte grupper på tværs af stuerne.