Ællingerne 49 28 42 63

Sussie Søndergaard

Ællingestuen, pædagog, inklusionsvejleder

afdelingsleder i vuggestuen

 

Camilla Sundberg

Pædagog, Ællingerne, ( på barsel til 1 feb. 2020)

Flora

Flora, pædagogmedhjælper

Nicoline Gildbroe

Pædagog Ællingestuen, barselsvikar. Starter som pædagog på Muldvarpestuen 1. februar 2020