Ællingerne 49 28 42 63

Sussie Søndergaard

Ællingestuen, pædagog, inklusionsvejleder

afdelingsleder i vuggestuen

 

Olivia Fryd

Ællingerne, pædagogmedhjælper,

 

Camilla Sundberg

Pædagog, Haletudserne